Doç. Dr. GÖZDE ERSÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. GÖZDE ERSÖZ

T: (0282) 250 3207

M gersoz@nku.edu.tr

W gersoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (B)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2001-2004
Tez:
Lisans
Üniversite: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2013-2017
Yrd. Doç. Dr. ORDU ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
2012-2014
Öğr. Gör. Dr. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Öğr. Gör. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2008-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
2015-2018
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-2016
Bölüm Başkan Yrd. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2009-2012
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 2015-
Misafir Öğretim Üyesi FLORIDA STATE ÜNİVERSİTESİ (ABD) 2012-2013
Spor Uzmanı GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (MANİSA VE İZMİR) 2001-2008
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Spor Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZ G., YAŞAR Ö., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARINI ÖNGÖRMEDE EGZERSİZDE DAVRANIŞSAL DÜZENLEMELERİN VE HEDEF YÖNELİMİNİN ROLÜ, Turkish Studies Social Sciences, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ERSÖZ G., MÜFTÜLER M., YERLİSU LAPA T., TÜMER A., Reliability and validity of goal orientation in exercise measure (GOEM)-Turkish version, Cogent Education, vol. 4, pp. 1-11, 2017.
Özgün Makale ERIC Erişim Linki
3. ERSÖZ G., The Role of University Students’ General Self-Efficacy, Depression and Psychological Well-being in Predicting Their Exercise Behavior, Journal of Education and Training Studies, vol. 5, pp. 110, 2017.
Özgün Makale ERIC Erişim Linki
4. ERSÖZ G., EKLUND B., Behavioral regulations and dispositional flow in exercise among American college students relative to stages of change and gender, Journal of American College Health, pp. 1-9, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
5. ERSÖZ G., ÖZŞAKER M., Sasur S., HÜR İRADE KURAMI PERSPEKTİFİNDEN EGZERSİZDE GÜDÜLENME, TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol. 10, pp. 306-317, 2016.
Özgün Makale EBSCO, SportDiscus Erişim Linki
6. ERSÖZ G., An Examination of Motivational Regulations Dispositional Flow and Social Physique Anxiety among College Students for Exercise A Self Determination Theory Approach, College student journal, vol. 50, pp. 159-170, 2016.
Özgün Makale ERIC
7. ERSÖZ G., ALTIPARMAK M. E., AŞÇI F. H., Does Body Mass Index Influence Behavioral Regulations Dispositional Flow and Social Physique Anxiety in Exercise Setting, Journal of Sports Science & Medicine, vol. 15, pp. 295-300, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. Simon P V., AŞÇI F. H., Luis C., ERSÖZ G., Cutre D G., Murcia JA M., Jaou M., Cross cultural invariance of the basic psychological needs in exercise scale and need satisfaction latent mean differences among Greek Spanish Portuguese and Turkish samples, Psychology of Sport and Exercise, vol. 14, pp. 622-631, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. İNCE YENİLMEZ M., ERSÖZ G., ÇINARLI S., SARI İ., Examination of the Psychometric Properties of the Sport Interest Inventory in a Sample of Turkish Football Spectors, Managing Sport and Leisure.
Özgün Makale SCI
10. ERSÖZ G., ALTINDAĞ E., ABBAK Ö., ALBAYRAK Y., Temperament and Character Traits of University Students with Regard to Physical Activity Level, Yeni Symposium.
Özgün Makale Scopus
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Ortaokul Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okuma Performansı ve Motorik Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spormetre, cilt 17, ss. 209-218, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ERSÖZ G., YENİLMEZ İNCE M., SPOR PSİKOLOĞU PERSPEKTİFİNDEN SPOR VE İŞ KOÇLUĞU (ÇEVİRİ MAKALE)--SPORT AND BUSINESS COACHING: PERSPECTIVE OF A SPORTPSYCHOLOGIST, Sosyal Bilimler Metinleri, cilt 2, ss. 138-158, 2016.
Teknik Not
3. ÖZDEMİR O., ÖZŞAKER M., ERSÖZ G., RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATIONAL ORIENTATION ANDPSYCHOLOGICAL WELLBEING FOR THE UNIVERSITY STUDENTSPARTICIPATING IN EXERCISE AS A LEISURE TIME ACTIVITY, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, cilt 5, ss. 13-22, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. YILDIRIM İ., IŞIK Ö., ERSÖZ G., büyükkök m., zengin g., özel ö., Correlation between depression and eating attitudes and behaviors among those who performed regular physical activities, Journal of Human Sciences, cilt 13, ss. 3590-3599, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. ERSÖZ G., çetinkalp kazak z., robert e., Kadın ve Erkek Sporcularda Başarı Hedeflerini Öngörmede Kendini Fiziksel Algılama veYaşam Doyumunun Rolü, Hacettepe Journal of Sport Sciences, cilt 26, ss. 65-76, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ERSÖZ G., ÖZTÜRK M., KILINÇ F., KOŞKAN Ö., ÇETİNKAYA E., Sporcuların Güdüsel Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 15-26, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ERSÖZ G., ÇINARLI S., İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ NDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞTIKLARI KURUMUN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARI, Pamukkale Journal of Sport Sciences, cilt 3, ss. 1-19, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
8. ERSÖZ G., AŞÇI F. H., ALTIPARMAK M. E., Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği 2 Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 22-31, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. ERTAŞ Ş., ÇINARLI S., ERSÖZ G., Futbolda Yetiştirme Tazminatı, Terazi Dergisi, cilt 6, ss. 14-19, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. KILINÇ F., CESUR G., ATAY E., KILIÇ T., ERSÖZ G., 10 14 Yaş Grubu Elit Bayan Okçuların Teknik Atış Performanslarını Etkileyen Fiziksel Fizyolojik Ve Kuvvet Faktörlerinin Araştırılması, S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 17, ss. 18-24, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. ÇINARLI S., ERSÖZ G., Engellilere Yönelik Spor Hizmetlerinin Gelişimi Açısından Sponsorluk ve Vergisel Düzenlemelere İlişkin Öneriler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 2, ss. 141-156, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
12. ÇINARLI S., ERSÖZ G., Spor Federasyonlarının Özerkleşme Sürecinde Yaptıkları Uygulamaların Amatör Sporlara Etkileri Üzerine Bir İnceleme, Performans Dergisi, cilt 14, ss. 1-2, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. ÇINARLI S., ERSÖZ G., Profesyonel Futbol Kulüpleri İle Futbolcuların Sözleşmeden Doğan Hakları ve Borçları İle Borca Aykırılığın Sonuçları, Performans Dergisi, cilt 13, ss. 3-4, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. ERSÖZ G., TÜRKİYE’ DE 2007-2017 YILLARI ARASINDA SPOR BRANŞLARI VE CİNSİYETE GÖRE SPORCU SAYILARININ DAĞILIMI, Türkiye Spor Bilimleri Dergisi.
Özgün Makale TR DİZİN
15. ERSÖZ G., özcan y., Üniversite Öğrencilerinin Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlarını Öngörmede Egzersizde Davranışsal Düzenlemelerin Ve Hedef Yöneliminin Rolü, Turkish Studies, ss. 1-10.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERSÖZ G., A Comparative Perspective of Women’s Economic Empowerment, Bölüm: Women’s Empowerment with Physical Activity and Sports., Yayın Yeri: ROUTLEDGE, Editör: Meltem İnce Yenilmez, Burak Çelik, 2019.
Bilimsel Kitap
2. ÖLÇÜCÜ B., ERSÖZ G., BAŞ M., Futbol: Bir Akıl Oyunu Oyununuzu Geliştirmek İçin Pratik Futbol Psikolojisi Teknikleri, Yayın Yeri: Nobel Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN, 2016.
Kitap Tercümesi
3. ERSÖZ G., Recent Advances in Health Sciences, Bölüm: Exercise is Medicine, Yayın Yeri: Sofia Kliment Ohridski University, Editör: Prof.Dr. Recep Efe, Prof.Dr. Emin Atasoy, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERSÖZ G., Beyin Sağlığı için Egzersiz, 2.Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi (13.12.2019-15.12.2019).
Tam metin bildiri
2. ERSÖZ G., Hüyüklü D., İnce M., 2017-2018 Eğitim-Öğretim DönemindeÜniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor ile İlgili Bölümlerinde Yapılan Yetenek Sınavlarının Analizi, 17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (13.11.2019-16.11.2019).
Tam metin bildiri
3. ERSÖZ G., Işık M., Tokdemir E., Egzersiz Davranışında Cinsiyetin Rolü, 17.Uluslararası Spor Bilimleri KOngresi (13.11.2019-16.11.2019).
Tam metin bildiri
4. ERSÖZ G., Bilgiseven A., Eren Tan Y., Egzersiz Katılımcılarında Psikolojik İyi Oluşu Öngörmede Egzersizde Güdülenme ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Rolü: Öz-Belirleme Kuramı, !7.Uluslararası Spor Bilimleri KOngresi (13.11.2019-16.11.2019).
Tam metin bildiri
5. ERSÖZ G., Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinde Serbest Zaman Motivasyonunun ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 17.Uluslararası Spor Bilimleri KOngresi (13.11.2019-16.11.2019).
Tam metin bildiri
6. ERSÖZ G., Bağlasun M., Tekirdağ İlindeki Sporcuların Spor Sakatlıklarının Cinsiyet Ve Branş Değişkenine Göre Analizi, III. Uluslararası Sağlık Bilimleri KOngresi (24.10.2019-26.12.2019).
Tam metin bildiri
7. ERSÖZ G., Egzersiz Alışkanlığında Psikolojik Faktörler, III.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
8. ERSÖZ G., ARUN K., Spor Genel Müdürlüğü Tarafından 2018 Yılına Kadar Kaydı Tutulan Sporcu Lisansı Sayılarının Kayıtlı Nüfus Bilgilerine Göre Analizi, III.Uluslararası Sağlık Bilimleri KOngresi (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
9. ERSÖZ G., Tilki B., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Akademik Güdülenmesi Ve Akademik Başarısının Yetenek Sınav Türü Ve Çalışma Durumuna Göre Farklılığının İncelenmesi, III. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
10. ERSÖZ G., The Effect Of Self-Determınatıon Theory-Based InterventıonsOn Exercıse Behavıor And Body Mass Index Of Unıversıty Staff, 15th Congress of Sport Exercise Psychology (15.07.2019-20.07.2019).
Özet bildiri
11. ERSÖZ G., HASAN İ., GENÇLER NEDEN EGZERSİZ YAPAR VEYA NEDEN EGZERSİZ YAPMAZ?EGZERSİZ REÇETEMİZ YAŞAM DOYUMUNUN BİR ÖNGÖRÜCÜSÜ MÜDÜR?, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARINI ÖNGÖRMEDE EGZERSİZDE DAVRANIA5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİŞSAL DÜZENLEMELERİN VE HEDEF YÖNELİMİNİN ROLÜ (27.06.2019-30.06.2019).
Tam metin bildiri
12. ERSÖZ G., YAŞAR Ö., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARINI ÖNGÖRMEDE EGZERSİZDE DAVRANIŞSAL DÜZENLEMELERİN VE HEDEF YÖNELİMİNİN ROLÜ, 5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (27.06.2019-30.06.2019).
Tam metin bildiri
13. ERSÖZ G., Hüyüklü D., Beden Eğitimi ve Spor Üzerine Türkiye’ de 2017 Yılında Yapılan Yetenek Sınavlarının Analizi, 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (31.10.2018-03.11.2018).
Tam metin bildiri
14. ERSÖZ G., Hür İrade Kuramı ve Hedef Yönelimi Kuramı Perspektifinden Egzersizde Motivasyonun Çeşitli Değişenler Açısından İncelenmesi, 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (31.10.2018-03.11.2018).
Tam metin bildiri
15. ERSÖZ G., EGZERSİZ DANIŞMANLIĞINDA PSİKOLOJİK FAKTÖRLER, Uluslar arası Medical Fitness ve Düeltici Egzersiz Kongresi (28.09.2018-30.09.2018).
Tam metin bildiri
16. ERSÖZ G., ÜSTÜNER M., Namık Kemal Üniversitesi’nde Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yordanmasında Yaş, Vücut Kitle İndeksi ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeyinin Rolü, Uluslar arası Medical Fitness ve Düeltici Egzersiz Kongresi (28.09.2018-30.09.2018).
Tam metin bildiri
17. ERSÖZ G., Girici M., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ EGZERSİZ DAVRANIŞI BASAMAĞINA GÖRE İNCELENMESİ, Uluslar arası Medical Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi (28.09.2018-30.09.2018).
Tam metin bildiri
18. ERSÖZ G., Egzersiz Danışmanlığında Psikolojik Faktörler, I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ (26.04.2018-28.04.2018).
Tam metin bildiri
19. KANTAR G., ERSÖZ G., TÜRK SPORUNDA DİL KULLANIMI: BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR MARŞLARININ İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ, I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ (26.04.2018-28.04.2018).
Tam metin bildiri
20. ERSÖZ G., ARI Y., KARA E., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ, SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri
21. ÖZMUTLU İ., APAYDIN U., EROĞLU B., ERSÖZ G., CANLI U., Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik DüzeylerininBelirlenmesi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
22. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ileKolerasyonları, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
23. ERSÖZ G., EROĞLU A. K., EROĞLU B., CANLI U., ÖZMUTLU İ., KURBAN G., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
24. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., KARA E., ARI Y., EGZERSİZ DANIŞMALIĞI ALAN VE ALMAYAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞI VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARINDAKİ FARKLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
25. ERSÖZ G., EROĞLU B., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TARIK K., İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZEKÂ PUANI, KUVVET, SÜRAT, BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
26. EROĞLU B., ERSÖZ G., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Pilates Egzersizinin Bazı Antropometrik Değerler, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
27. CANLI U., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Becerileri, Beden Eğitimi Yatkınlıkları ve MotorPerformanslarının Değerlendirilmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
28. ERSÖZ G., güvenç g., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Transteorik Model Perspektifinden Adölesanlarda Egzersiz Davranışları, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
29. ERSÖZ G., CANLI U., IŞIK Ö., YILDIRIM İ., ERSÖZ Y., Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Davranışı ve Genel Öz-Yeterliğin Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına Göre İncelenmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
30. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
31. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., CANLI U., ATA N., Özel eğitim dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarında özel gereksinimli bireylere yönelik tutum ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
32. ERSÖZ G., ARI Y., KARA E., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ, SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
33. ERSÖZ G., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE YAŞAM DOYUMUNU ÖNGÖRMEDE EGZERSİZ DAVRANIŞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN ROLÜ, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
34. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Investigation of the relationship between academic achievement, reading performance and motor skill in secondary school students, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
35. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
36. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., EROĞLU A. K., THE ROLE OF PHYSICAL SELF-PERCEPTIONS AND MENTAL TOUGHNESS IN DETERMINING GOAL ORIENTATION OF VOLLEYBALL PLAYERS, International Society of Sport Psychology 14th World Congress Seville 2017(ISSP2017) (10.07.2017-14.07.2017).
Özet bildiri
37. ERSÖZ G., Understanding Exercise Motivation in Cancer Patients, VI. International Congress of Molecular Medicine (22.05.2017-25.05.2017).
Davetli konuşmacı
38. ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., AYYILDIZ E., The Role of Exercise Habits in University Students for the Socialization, The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
39. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., ARI Y., The Role Of University Students’ Behavioral Regulations, Basic Psychological Need In Exercise And Exercise Behaviour In Predicting Their Life Satisfaction, The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
40. ERSÖZ G., MÜFTÜLER M., YERLİSU LAPA T., TÜMER A., Egzersizde Hedef Yönelimi Ölçeği (EHYÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 14.Ulusararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Poster
41. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AKSOY D., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Genel Öz-Yeterliklerinin Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Göre İncelenmesi, 14.Ulusararası Spor Bilimleri Kongresi, (01.11.2016-04.11.2016).
Sözlü Bildiri
42. ERSÖZ G., ÖZŞAKER M., selman s., Motıvatıonal Orıentation, Basıc Needs Satısfactıon And Well–Beıng In Young Exercısers: An Applıcatıon Of The Self–Determınatıon Theory, 11th Annual Meeting and 6th Conference of HEPA Europe (07.10.2015-09.10.2015).
Özet bildiri
43. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-25.09.2015).
Özet bildiri
44. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., YİĞİT Ş., Üniversite Öğrencilerinde Egzersiz Davranışını Öngörmede Yeme Davranışı Ve Depresyonun Rolü, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-25.09.2015).
Özet bildiri
45. ERSÖZ G., YERLİSU LAPA T., An Examination of Gender and Exercise Stage of Change Differences in Self-Control, General Self-Efficacy and Life Satisfaction, 14th Europen Congress of Sport Psychology (14.07.2015-19.07.2015).
Özet bildiri
46. ERSÖZ G., SÖZEN H., CEVAHİRCİOĞLU B., Ordu Üniversitesinde Çalışan Kadın Personellerin Egzersiz Yapma Ve Yapmama Nedenleri İle Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (09.11.2014-11.11.2014).
Özet bildiri
47. anıl o., ERSÖZ G., Farklı Sınav Sistemiyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına Alınan Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi, I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (21.05.2014-23.05.2014).
Özet bildiri
48. özdemir e., ERSÖZ G., Ordu İlinde Spor Turizmi Değerleri, I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (21.05.2014-23.05.2014).
Poster
49. ERSÖZ G., Ç. K. Z., E. R., Kadın ve Erkek Sporcularda Başarı Hedeflerini Öngörmede Kendini Fiziksel Algılama ve Yasam Kalitesinin Rolü, 55. ICHPER•SDDünya Kongresi ve Sergisi (19.12.2013-21.11.2013).
Tam metin bildiri
50. ERSÖZ G., S. H., Ç. E., Halk Oyunları ile İlgilenen Bireylerin Optimal Performans Duygu Durumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 2. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi (30.10.2013-01.11.2013).
Tam metin bildiri
51. ERSÖZ G., KILINÇ F., Farklı Yetenek Sınavı Sistemiyle Alınan Spor Bilimleri Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi , II.Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Psikososyal Alanlar Kongresi (31.05.2012-02.06.2012).
Poster
52. ERSÖZ G., A. H., A. E., Egzersiz Yapan Bireylerin Egzersiz Davranışlarının ve Egzersize Yönelik Psikolojik Özelliklerinin Beden Kitle İndeksine Gore İncelenmesi, 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi (23.11.2011-26.11.2011).
Tam metin bildiri
53. ERSÖZ G., G. F., Egzersiz Yapan Bireylerin Güdüsel Yönelimlerinin Öz-Belirleme Kuramı Perspektifinden Çeşitli Değişkenlere Gore İncelenmesi, 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi (23.11.2011-26.11.2011).
Poster
54. ERSÖZ G., K. F., B. L., Egzersiz Yapan Bireylerin Optimal Performans Duygu Durumlarının Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Gore İncelenmesi, 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi (23.11.2011-26.11.2011).
Poster
55. ERSÖZ G., Egzersiz Yapan Bireylerin Egzersiz Davranışlarının Sosyal Fizik Kaygı Düzeyine Göre İncelenmesi, Tafisa World Congress, Uluslar arası Herkes İçin Spor Kongresi (10.11.2011-14.06.2011).
Poster
56. ERSÖZ G., K. F., B. Ö. F., Orta Öğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Sosyal Fizik Kaygılarının İncelenmesi, Tafisa World Congress, Uluslar arası Herkes İçin Spor Kongresi (10.11.2011-14.06.2011).
Poster
57. ERSÖZ G., Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Antalya İlinde Profesyonel Dansçılar Üzerine Bir Araştırma, Tafisa World Congress, Uluslar arası Herkes İçin Spor Kongresi (10.11.2011-14.06.2011).
Poster
58. ERSÖZ G., A. H., A. E., An Examination of the Motivational Orientation of University Students with Regards to Exercise Stage of Change and Sex from The Self-Determination Perspective, FEPSAC 2011 European Congress of Sport Psychology (12.07.2011-17.07.2011).
Poster
59. ERSÖZ G., Ç. S., İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, I.Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi (16.06.2011-19.06.2011).
Tam metin bildiri
60. AKYÜZ O., E. G., Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Sosyodemografik Özelliklere Göre İncelenmesi, Uluslar arası Katılımlı Öğrenci Kongresi (19.05.2011-21.05.2011).
Tam metin bildiri
61. KURŞUN Ş., E. G., Üniversitede Spor Alanında Okuyan Öğrencilerin Spora Başlama ve Bu Alanı Seçme Nedenleri İle Beklentileri (Isparta İl Örneği), Uluslar arası Katılımlı Öğrenci Kongresi (19.05.2011-21.05.2011).
Poster
62. ERSÖZ G., A. M., A. D., Sporcu ve Sporcu Olmayan Bireylerde Sosyal Fizik Kaygı Düzeyleri, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
63. DAŞDAN A. N., E. G., G. T., T. Ö., Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
64. ERSÖZ G., Engelli Sporunun Gelişimi İçin Bir Model: Ampute Deplasmanlı Lig Organizasyonu, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2009).
Poster
65. ERSÖZ G., Spor ve Turizm Kavramı ve Uluslar Arası Spor Faaliyetlerinde Meslek Gruplarına İlişkin Organizasyon Örneği, Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi (05.11.2009-09.11.2009).
Poster
66. ERSÖZ G., Ç. S., M. Ç., Isparta İlinde Spor Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi (05.11.2009-08.11.2009).
Özet bildiri
67. ERSÖZ G., Ç. G., T. S., Profesyonel Erkek Basketbolcuların Takım Birlikteliği Düzeylerinin Performans Açısından İncelenmesi, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi (03.11.2005-05.11.2005).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Enes d., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., Işık M., Namık Kemal Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Egzersiz Nedenleri, Engelleri, Yaşam Doyumları ve Egzersiz Alışkanlıklarının İncelenmesi, Uluslar arası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (12.05.2016-14.05.2016).
Sözlü Bildiri
2. Işık M., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, Uluslar arası Katılımlı Öğrenci Kongresi (12.05.2016-14.05.2016).
Poster
3. KİBAR B., ERSÖZ G., SÖZEN H., Egzersiz Yapan ve Yapmayan öğrencilerin Depresyon ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi, 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Sözlü Bildiri
4. YAZICI B. ., SÖZEN H., ERSÖZ G., Farklı eğitim düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin egzersiz ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Poster
5. ŞAT S., ERSÖZ G., SÖZEN H., Futbolda Amatörlük Ruhunun Kaybolmasının Günümüz Futboluna Etkisi, 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Sözlü Bildiri
6. ÖZDEMİR F. ., ERSÖZ G., SÖZEN H., CEVAHİRCİOĞLU B., Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Poster
7. BÜYÜKGÜLLÜ B., ERSÖZ G., SÖZEN H., Sporcuların Doping Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Özet bildiri
8. ALTINTAŞ D., ERSÖZ G., SÖZEN H., CEVAHİRCİOĞLU B., Üniversitelerde Spor Faaliyetlerinin Organize Edilmesinde Görev Alan Bireylerin Profillerinin İncelenmesi, 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Poster
9. ERSÖZ G., Isparta İlinde Spor Turizmi Değerleri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları (26.04.2010-03.05.2010).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. The Journal of Eurasia Sport Sciences Medicine, Yayın Yeri: The Journal of Eurasia Sport Sciences Medicine.
Uluslararası Dergi
2. Journal of Sport and Social Sciences, Yayın Yeri: Journal of Sport and Social Sciences, Yrd. Editör.
Uluslararası Dergi
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECREATION AND SPORT SCIENCE, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi, Konuk Editör (01.12.2017-).
Uluslararası Dergi tübitak, ulakbim
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Sports Sciences (01.01.2014-30.01.2014), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Dünya Spor Bilimleri Kongresi, Hakemlik Sayısı:14.
Uluslararası Bildiri Kitabı
3. European Journal of Sports Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Spormetre, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
5. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
6. Niğde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
7. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
8. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi ulakbim
9. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Uluslararası Projeler
1. Reaching and Empowering Communities through Sport (SCORE), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 15.02.2017-31.07.2017.
Ulusal Projeler
1. EGZERSİZ DAVRANIŞINDA CİNSİYETİN ROLÜ, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 15.09.2018-15.09.2019.
2. EGZERSİZ KATILIMCILARINDA PSİKOLOJİK İYİ OLUŞU ÖNGÖRMEDE EGZERSİZDE GÜDÜLENME VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN ROLÜ: ÖZ-BELİRLEME KURAMI, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 15.09.2018-15.09.2019.
3. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÜZERİNE TÜRKİYE’ DE YAPILAN YETENEK SINAVLARININ ANALİZİ, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 15.09.2018-15.09.2019.
4. Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.10.2015-.
5. Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Egzersiz Davranışı Basamağına Göre İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.09.2015-01.11.2016.
6. Namık Kemal Üniversitesinde Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Sosyal Fizik Kaygılarının İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.09.2015-01.11.2016.
7. An Examination of Exercise Motivational Orientations and Dispositional Flow State of Exercisers In terms of Stage of Change, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.08.2012-01.08.2013.
8. Sporcuların Güdüsel Profillerinin Belirlenmesi: Milli Takımlar Düzeyinde Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2011-01.07.2012.
Ödüller
1. En İyi Sözel Sunum 3.´ lük Ödülü, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, 2016.
Üyelikler
SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2019-.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR KULÜBÜ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği, Üye, 2014-.
Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-.
Spor Bilimleri Derneği, Üye, 2010-.
Katıldığı Kurslar
Araştırma Yöntemleri Semineri, Yer:Antalya, 03.02.2016-06.02.2016.
Futbolda Psikolojik Performans Danışmanlığı, Yer:İstanbul, 01.02.2015-02.02.2015.
Bireysel ve Takım Sporlarında Psikolojik Çalışma, Yer:İstanbul, 21.06.2014-22.06.2014.
Aldığı Sertifikalar
Futbolda Psikolojik Performans Danışmanlığı, Yer:İstanbul, 01.02.2014-03.02.2014.
Futbolda Psikolojik Performans Danışmanlığı, Yer:İstanbul, 01.06.2013-03.06.2013.
Futbolda Psikolojik Performans Danışmanlığı, Yer:İstanbul, 01.02.2013-03.02.2013.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
II. KADIN VE SPOR ÇALIŞTAYI, Yer:Hacettepe Spor Bilimleri Fakültesi, 07.12.2018-07.12.2018.
Herkes için Spor Çalıştayı, Yer:Ankara, 10.03.2015-12.03.2015.
Sporcuların Güdüsel Profillerinin Belirlenmesi: Milli Takımlar Düzeyinde Bir Araştırma, Yer:SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ.
Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi, Yer:Namık kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi .
Egzersize Katılım Güdüsü ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu Kavramlarının Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Göre İncelenmesi.